O vinářství Andrea Da Ponte

Hluboce zakořeněná úcta k přírodě se dědí z generace na generaci a stala se nedílnou součástí kultury a principů rodiny Da Pontes. Vinařství bylo prvním průkopníkem udržitelnosti životního prostředí ve svých výrobních procesech, počínaje instalací, v roce 1983, kotlů na biomasu, následně realizace ultra-moderních systémů pro tepelné využití energie, na výrobu bioplynu, na čištění odpadních vod a kouře a nakonec na konci roku 2009 na 110 kWp fotovoltaické elektrárny, která umožní roční snížení emisí CO2 o 70 tun. Jsme přesvědčeni, že je naší povinností zůstat na špici udržitelnosti životního prostředí prostřednictvím neustálého výzkumu a chránit naše cenné životní prostředí a odměnit loajalitu našich klientů - zajištěním výroby nejvyšší kvality, dosažené prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie.

1  2