Kontakt

Mobil: +420 724 94 94 18

            +421 917 119 538
E-mail:  rek@mediin.sk

Fakturační adresa:

Medi-in s.r.o.

Nad Hřištěm 159, 250 63 Nová Ves
Česká republika

IČO: 242 56 897
DIČ: CZ24256897

Bankové spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2837722389/0800

OPEN MAP
MEDI IN
Ke Smichovu 107/84
Praha 5 – 154 00